Ημερολόγιο διοργανώσεων

  • Twins MMA με Τσιλίδη και Αναγνωστόπουλο-Βουλγαρία
  • Battle 12
  • Gods Of War
  • Κimbo 8 man tournament
  • Champions Night

Παρακαλώ περιμένετε όσο επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας.Ευχαριστούμε για την καταχώρηση. Θα ελέγξουμε τα στοιχεία που μας δώσατε για την σχολή σας και θα σας ενημερώσουμε.